Accelerator

Accelerator är en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor med syfte att stimulera till nya kunskaper och samarbeten.

Internationell och svensk samtidskonst kommer att visas i konsthallen som öppnar för allmänheten i september på Stockholms universitet i Manne Siegbahnlaboratoriet. Accelerator producerar i dag utställningar, publika arrangemang och samarbetar med forskare utifrån en tvärvetenskaplig bas.

Accelerator är ett initiativ sprunget ur relationen mellan universitetet och Magasin III kring utbildningen Curating Art MA, via professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III:s styrelseordförande David Neuman, affilierad professor och hedersdoktor vid Stockholms universitet.

Magasin III utgör tillsammans med Familjen Robert Weils Stiftelse extern part och kommer att arbeta i nära samverkan med Accelerator.

Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015.

Mer information finns på Accelerators hemsida.

I media om Accelerator:

Dagens Nyheter, 4 nov 2018

Dagens Nyheter, 7 okt 2015