Accelerator

Accelerator är en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor med syfte att stimulera till nya kunskaper och samarbeten.

Internationell och svensk samtidskonst kommer att visas i konsthallen som öppnar för allmänheten i september på Stockholms universitet i Manne Siegbahnlaboratoriet. Accelerator producerar i dag utställningar, publika arrangemang och samarbetar med forskare utifrån en tvärvetenskaplig bas.

Accelerator bygger bl.a. på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är Magasin III’s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman samt professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. Magasin III utgör tillsammans med Familjen Robert Weils Stiftelse externa partners till Accelerator. Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Mer information finns på Accelerators hemsida.

I media om Accelerator:

Dagens Nyheter, 4 nov 2018

Dagens Nyheter, 7 okt 2015