Accelerator

Ett gammalt fysiklaboratorium på Stockholms universitet ska snart bli till en ny konstnärlig mötesplats. Det nya institutet, Accelerator, har som mål att bli en arena för utställningar, rörlig bild, samtal och gränsöverskridande projekt.

Initiativtagarna till projektet är David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och affilierad professor vid Stockholms universitets Curatorutbildning; och professor Margaretha Rossholm-Lagerlöf. Idén att utveckla Magasin III:s samarbete med universitetet har också vuxit fram i diskussioner mellan David Neuman och Robert Weil, vars företag Proventus har finansierat Magasin III sedan starten 1987, som anser kultur vara ytterst viktig i samhällets utveckling. Accelerator-institutet finansieras av såväl privata finansiärer som strategiska samarbeten, varav Magasin III är en part.

Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Astrid Söderbergh Widding, rektor på Stockholms universitet är talesman för projektet.

Lokalen där Accelerator växer fram är Manne Siegbahn-laboratoriet, en före detta accelerator för experiment inom atom- och molekylfysik. Lokalen är 1.700 kvm med en takhöjd på sju meter; den ligger två minuter från tunnelbana stationen Universitetet. Fastighetsägaren Akademiska hus håller i ombyggnationen, som kommer även att innebära klimatsäkring för att uppfylla krav på inlån av känslig konst. Projektet beräknas vara klar under 2019.

Mer information finns på Accelerators hemsida.
Artikel i Dagens Nyheter om Accelerator.