Intermission

Foto: Tomas Falmer

Den publika verksamheten på Magasin III är stängd sedan hösten 2017 och öppnar igen våren 2020.

Vi ser nu över och utforskar hur en institution idag kan arbeta vidare i relation till sin publik och ämnar att omforma vår roll nationellt och internationellt.

Den 1 juli 2017, efter tretton år som intendent, tog jag mig an chefskapet för Magasin III och David Neuman fortsätter som styrelseordförande. Det är med glädje och stolthet som jag antagit uppdraget att leda denna unika institution vidare in i framtiden. Att dessutom ha möjligheten att pausa den publika verksamheten för att se över hur Magasin III även i fortsättningen på bästa vis kan stödja konsten och konstnärer är en ovanlig och fantastisk utmaning.

Under uppehållet arbetar vi med en publikation om Magasin III:s 30-åriga historia, samt intensifierar arbetet med samlingen vad gäller bevaring, dokumentation och forskning. Att se tillbaka på de många konstupplevelser som vi har delat med er under våra första 30 år och fördjupa oss i våra arkiv är en viktig del för att blicka framåt. Vad har förändrats sedan Magasin III startade? Vad känner vi idag saknas i konstvärlden – nationellt och internationellt?

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför behöver även en institution som vår ta ett steg tillbaka och skapa andrum för att tänka nya tankar. En del i det framtida Magasin III är den permanenta satelliten Magasin III Jaffa i Israel, samt vårt engagemang i Accelerator på Stockholms universitet.

Tessa Praun
Museichef & Chefsintendent