Om Magasin III

Magasin III:s publika verksamhet är för närvarande stängd. Läs mer under Intermission.

Magasin III grundades 1987 för att fylla ett tomrum. En privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den bästa samtida konsten. Med ambitiösa presentationer av internationellt etablerade konstnärer blev Magasin III en av de viktigaste aktörerna på den nationella scenen för samtidskonst.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför har vi sedan starten aktivt stött konstnärlig verksamhet och gett utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra utställningar utgör kärnan i en växande samling med verk av konstnärer som är relevanta för vår tid.

Magasin III har blivit en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Under 30 års verksamhet har vi även lånat ut verk till museer runtom i världen. Sedan starten finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn. Under perioden hösten 2017 – hösten 2019 hålls den publika verksamheten stängd för att omforma Magasin III för framtiden.

Sedan januari 2018 finns även Magasin III Jaffa – en permanent utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv, Israel.


Vi har bytt vårt namn och vår grafiska identitet. Nu heter vi Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art. Den tidigare 3:an har blivit till III. Tillbaka till den ursprungliga märkningen på det gamla lagerhuset i Stockholms frihamn, i vilket vi funnits sedan starten 1987. Ett typsnitt med tusenåriga anor, men som är ritat alldeles nu.

Vårt namn är kvar men förändrat för att bättre beskriva vår verksamhet. Vår grundidé och roll är densamma, men innehållet är ständigt något nytt. Vi grundades för att fylla ett tomrum. Allmänheten fick en spännande, privat konstscen som gett oss det bästa av samtida konst.

Vi tror på konstens förmåga att utmana och inspirera både människor och samhälle. Därför har vi sedan vi föddes stött konstnärlig verksamhet och gett de konstnärer som ställer ut möjligheten att producera nya, unika verk. Då som nu bjuder vi på engagemang, ambition och kreativitet från internationellt etablerade konstnärer från hela världen.

Idag är Magasin III en av Europas ledande institutioner för samtida konst och våra utställningar utgör kärnan i en evigt växande samling. Verk som vi under 20 års tid lånat ut till museer runtom i världen.

David Neuman, museichef

Vår nya grafiska identitet är framtagen i samarbete med Acne Advertising.