20 december 2011

Magasin 3 visar Ai Wieweis första utställning i Sverige

AI WEIWEI

3 februari – 10 juni 2012

Curator: Tessa Praun

Den kinesiske konstnären Ai Weiwei presenteras i sin första utställning i Sverige på Magasin 3 under våren 2012.

Utställningen kommer att fokusera på ett antal monumentala installationer och hans politiska arbete. I ett reading room där vi även visar dokumentärfilmer kommer man kunna ta del av Ai Weiweis ansträngningar i strävan efter sociala förändringar i Kina – ett engagemang på kollisionskurs med den kinesiska regimen.

Magasin 3:s intendent Tessa Praun mötte Ai Weiwei hösten 2010 i Peking för att tillsammans påbörja arbetet med utställningen:

”Ai Weiwei har både en sensibilitet och enorm kraft i sitt visuella uttryck som förmedlar ett angeläget innehåll. När jag träffade Ai Weiwei i hans studio hade han precis befunnit sig i husarrest några dagar. Han var lugn men märkbart medveten om den känsliga och osäkra situation han redan då befann sig i. Efter det senaste årets händelser tycker jag det har blivit ännu viktigare att i utställningen även lyfta fram hans politiska arbete.”

Ai Weiweis konst utgår ofta ifrån den kinesiska förrevolutionära historien, dess kultur och hantverk. Han använder gärna ikoniska föremål med stort kulturellt eller symboliskt värde för kineser och hanterar dem sedan medvetet utan hänsyn till deras värde eller ursprungliga funktion.

Verken kan ses som kommentarer till Kulturrevolutionen (1966–1976) då enorma mängder kulturskatter förstördes och hur den banade vägen för dagens Kina präglat av både kommunism och kapitalism. Men även som ett sätt för Ai Weiwei att göra upp med konventionella uppfattningar om och värderingar av kultur. De för utställningen valda verken kretsar alla kring kinesisk socialism, massproduktion och global varuhandel.

Om konstnären:

Ai Weiwei är född 1957 i Peking. I slutet av 1970-talet var han med och grundade den avantgardistiska konstnärsgruppen Stars innan han flyttade till New York 1981. Där blev han en frontfigur för den exilkinesiska grupperingen av konstnärer, författare och musiker. Han umgicks även
inom den amerikanska intellektuella och konstnärliga scenen. 1993 återvände Ai Weiwei till Kina. Sedan dess har han utöver sitt konstnärskap även varit verksam som arkitekt, curator och bloggare. På senare år har hans engagemang för sociala förändringar i Kina intensifierats och han har kommit att bli en av regimens mest uttalade kritiker.

Program:

I samband med utställningen anordnar Magasin 3 en serie samtal med inbjudna svenska och internationella deltagare. Programmen kommer att kretsa kring Ai Weiweis konstnärskap, den samtida konstscenen i Kina, demokrati och mänskliga rättigheter i relation till kreativt skapande samt hur digitala medier används som verktyg i kampen för yttrandefrihet. Denna programserie genomförs i samarbete med ABF, Bio Rio, Goethe Institutet, Moderna Museet och Svenska PEN/Kulturhuset, Hotade ord. Med generöst stöd av Kulturrådet och PostkodLotteriets KulturStiftelse. Tack till Culture Without Borders Foundation.

För mer information vänligen kontakta:

Lisa Boström, kommunikationsansvarig
bostrom@magasin3.com, + 46 8 545 680 58