5 november 2018

Magasin III välkomnar publiken våren 2020  

I helgen presenterade museichef Tessa Praun planerna för det framtida Magasin III under CiMAM – den internationella museikonferensen som för första gången gästat Stockholm. Magasin III var tillsammans med Moderna Museet och Bonniers Konsthall lokala värdar för CiMAM 2018 – Annual Conference och årets tema var The Museum in Transition.

Våren 2020 välkomnar Magasin III åter publiken till Frihamnen och museet kommer att bygga vidare på sin tradition att erbjuda omfattande utställningar med vår tids mest angelägna konstnärer. Magasin III kommer även i fortsättningen ge konstnärer möjlighet att experimentera och producera nya verk. Samlingen kommer fortsatt att spegla programmet.

”Det vi adderar är att vi gör institutionen mer transparent och bjuder in till att komma konsten närmare genom att ta del av hur den skapas och hur den tas om hand när den inte visas. Magasin III kommer vara tillgängligt genom bokade visningar under hela året, helt frikopplat från traditionella säsonger. Det kommer alltid finnas någonting att se både i färdig form och under process”.
– 
Tessa Praun, museichef & chefsintendent, Magasin III
 
Intermission-perioden har hittills även resulterat i öppnandet av en permanent utställningssatellit i Jaffa, en del av Tel Aviv. Magasin III Jaffa ligger på Olei Zion 34 i ett bostadsområde som gränsar till Jaffas berömda loppmarknad i centrum av den judiska, kristna och muslimska befolkningen i Jaffa.

Hösten 2019 invigs Accelerator – en tvärvetenskaplig utställningsplats på Stockholms universitet. Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art inom Stockholm universitets Masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf samt Magasin III’s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. En nära samverkan med externa parter utgör ett viktigt inflöde av tankar och idéer för såväl utställningsverksamheten som möjliga forskningsfrågor. Accelerator arbetar i nära samverkan med en mindre grupp externa parter. Idag finns en samverkansöverenskommelse med konstmuseet Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse.

Hösten 2018 presenterade Magasin III och Accelerator de storskaliga installationerna Touch (2002) och Moor (2001) av Janine Antoni ur museets samling på Stockholms universitet, Frescati campus. 30 oktober–10 november, 2018. Läs mer
 

För mer information, vänligen kontakta:
Lisa Boström, kommunikationsansvarig
Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
bostrom@magasin3.com
Tel: 070-772 87 22