20 juni 2012

Höstsäsongen 2012: Chris Burden & Something Turned Into a Thing

burdenCHRIS BURDEN

22 september – 9 december 2012

Curator: Tessa Praun

I höst visar vi en grupp nyckelverk av Chris Burden som var del av hans separatutställning på Magasin 3 våren 1999. Dessa verk relaterar alla till tekniska lösningar för människans förflyttning. Hans egenhändigt designade och byggda bil B-Car från 1975 kommer att kunna ses tillsammans med två av hans broar byggda av leksaksbyggdelar av metall. Alla verk ingår i Magasin 3:s samling.

Publikation:

Under hösten påbörjas arbetet med en publikation kring B-Car som kommer att samla allt det unika material i form av skisser, texter, fotografier och artiklar som dokumenterar Chris Burdens arbete med bilen. Materialet kommer även att ingå i utställningen denna säsong.

Program:

Chris Burden besöker Stockholm och Magasin 3 under senhösten. Datum och detaljerad information om program meddelas senare.

Om konstnären:

Chris Burden (född 1946, Boston, USA) är en numera legendarisk konstnär som varit aktuell sedan tidigt 1970-tal då han fick stor uppmärksamhet för sina kontroversiella performances där hans personliga säkerhet sattes på prov. Dessa verk utfördes ofta under flera dagar och i slutna sällskap vilket redan då bidrog till deras mytomspunna status. I Trans-Fixed lät sig Chris Burden korsfästas bak på en Volkswagen-”Bubbla” medan han för verket Shoot bad en vän skjuta honom i armen. Efter några intensiva år som performance-konstnär valde Burden att ägna sig åt att skapa skulpturer och installationer där han ofta på ett hängivet och respektlöst sätt laborerar med teknologi. Chris Burden bor och arbetar i Los Angeles, USA.


SOMETHING TURNED INTO A THING

Janine Antoni, John Chamberlain, Wim Delvoye, Tom Friedman, Dominique Gonzalez-Foerster, Felix Gonzalez-Torres, Denise Grünstein, Sol LeWitt, Agnes Martin, James Turrell, Lawrence Weiner, Rémy Zaugg

22 september – 9 december 2012 samt 8 februari – 2 juni 2013

Curator: Tessa Praun

Sedan hösten 2011 visar vi i två av salarna årligen verk från samlingen. Dessa utställningar ger återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin 3 har följt och visat i tidigare sammanhang.

Something Turned Into a Thing är en utställning som utgår från egenskaperna hos verkens material och hur dessa uppfattas av våra sinnen och vårt intellekt.

Konstnärerna i utställningen tar fragment från den urbana miljön eller hemmets bekanta vrå och hittar nya sätt att se och tänka kring dem. Eller förlitar sig helt på en idé som det bärande uttrycket i konstverket. Med ett ofta lekfullt, ohämmat och kompromisslöst förhållningssätt lyfts objekt, företeelser eller ord ut från dess invanda användningsområde och öppnas upp för en större variation av tolkning. John Chamberlains intrikata verk av ihoptryckta bildelar, Agnes Martins geometriska rutmönster i nedtonad färgskala på duk, Wim Delvoyes avloppsrör på porslinsstöttor och Tom Friedmans tandkrämsmålning står sida vid sida i denna utställning. Det är orden i Lawrence Weiners verk Catalogue #1029 som har gett utställningen sin titel. Han har i decennier arbetat med språk i sina verk för att mer övergripande kunna ägna sig åt och få till stånd samtal kring tingen och vår relation till dem.

Verken spänner över hela Magasin 3:s historia, från invigningsutställningen 1988, till installationer som skapats specifikt för våra salar och även några av de allra nyaste tillskotten till samlingen.

För mer information vänligen kontakta:

Lisa Boström, kommunikationsansvarig
bostrom@magasin3.com, + 46 8 545 680 58