Ai Weiwei

Utställningsfolder nummer 6
Text: 
David Neuman, museichef Magasin 3 Stockholm Konsthall och Tessa Praun, intendent Magasin 3 Stockholm Konsthall
©Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 32
ISBN svensk utgåva: 978-91-980144-0-2
ISBN engelsk utgåva: 978-91-980144-1-9

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2012
Översättning: Bettina Schultz, Astrid Trotzig
Formgivare: Sandra Praun, Designstudio S
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2012
Bilder: ©Ai Weiwei, Faurschou Foundation, Galerie Urs Meile, Magasin 3
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd