Folder: Ai Weiwei

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall
Grafisk form: Sandra Praun, Designstudio S
Texter: ©2012 Magasin 3
Översättning: Astrid Trotzig, Bettina Schultz
Bilder: ©Ai Weiwei, Faurschou Foundation, Galerie Urs Meile, Magasin 3
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2012
Sidantal: 32
Språk: svensk och engelsk upplaga
ISBN: 978-91-980144-0-2 (svensk) 978-91-980144-1-9 (engelsk)

INNEHÅLL
Foldern ges ut i samband med utställningen med Ai Weiwei våren 2012 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk samt inblick i Ai Weiwei’s konstnärskap. Här presenteras också programverksamheten anordnad i samband med utställningen. Foldern delas ut gratis till besökarna på Magasin 3 och i samband med programkvällarna.

UTDRAG FRÅN FOLDERN
David Neuman, Museichef Magasin 3, välkomnar besökaren:

”Kära besökare, I år har Magasin 3 funnits i 25 år. En bedrift som vi är otroligt stolta över. Vi har introducerat en stor rad av enskilda konstnärskap på den skandinaviska konstscenen. Våra genomarbetade ”soloutställningar” har blivit institutionens signum.

Magasin 3 har en kort lista av önskvärda utställningar, på den listan har Ai Weiwei funnits. Vi har följt hans konstnärskap noga, hänförda av hans styrka, mångsidighet, enastående uttryck och inte minst hans okuvliga mod. Det är för oss en självklarhet att vår publik, många av Er som troget följt oss, skall få ta del av Ai Weiweis storhet. Under det senaste året har mycket hänt i Ai Weiweis liv, i synnerhet hans kamp mot regimen i Kina som ser hans existens som ett hot mot nationen. Det är inte lätt för någon människa att under svåra omständigheter behålla sitt fokus och utöva sin profession. Ai Weiwei är inget undantag, han har det senaste året fått ägna mycket tid åt att överleva och skapa en ännu starkare opinion mot de grundlösa anklagelser som riktas mot honom som person. I detta arbete har han blivit en internationell symbol för mänskliga rättigheter. Hans konstnärskap passerar alla gränser och blir till sitt innehåll det viktigaste som kompromisslöst skapande kan ge oss: en kombination av nya idéer och uttryck och en universell angelägenhet.

Under arbetets gång med vår utställning har vi erhållit ett helhjärtat stöd från Ai Weiwei och inte minst från en stor skara av hans trognaste medarbetare i konstnärens studio FAKE Design i Peking, våra vänner på Faurschou Foundation samt Galerie Urs Meile.

Välkomna!”

David Neuman
Museichef Magasin 3