Folder: Anton Henning

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall
Grafisk form: Sandra Praun, Designstudio S
Texter: ©2012 Magasin 3
Översättning: Astrid Trotzig, Andrew Young
Bilder: ©Anton Henning/VG-Bildkunst
Fotograf: Jörg von Bruchhausen
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2012
Sidantal: 32
Språk: svensk och engelsk upplaga

Foldern ges ut i samband med utställningen Too Much Skin, Taste & Turpentine med Anton Henning hösten 2012 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk samt inblick i Anton Hennings konstnärskap. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin 3.