Folder: Christine Ödlund ”Aether & Einstein”

Verktexter: Richard Julin

Grafisk form: Sandra Praun

Översättningar: Suzanne Martin Cheadle

Bilder © konstnären. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2016

Foldern ges ut i samband med utställningen Aether & Einstein våren 2016 och hösten 2016 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.