En tyst vår vandrar genom lägenheten

Utställningsfolder nummer 20
Text: Tessa Praun, museichef & chefsintendent Magasin III, Olga Krzeszowiec Malmsten, intendent Magasin III och Nilo Amlashi, praktikant Magasin III
©Magasin III Museum for Contemporary Art
Antal sidor: 48

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2021
Översättning: Suzanne Martin Cheadle
Formgivare: Ateljé Altmann
Tryck: Printografen AB, Halmstad 2021
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd