Folder: Gunnel Wåhlstrand

Text: Bronwyn Griffith

Grafisk form: Sandra Praun

Översättningar: Suzanne Martin Cheadle, Hedvig Furuhagen

Bilder © konstnären. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2017

Foldern ges ut i samband med utställningen Gunnel Wåhlstrand våren 2017 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till Gunnel Wåhlstrands konstnärskap. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.