Folder: Like A Prayer

Grafisk form: Sandra Praun

Verktexter: Richard Julin, Therese Kellner, Tessa Praun

Översättningar: Isabel Löfgren, Astrid Trotzig

Bilder © konstnärerna. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2015

Foldern ges ut i samband med utställningen Like A Prayer hösten 2015 och våren 2016 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.