Folder: To Be Continued…

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall
Grafisk form: Jesper Nordström
Omslagsbild: Fellow Designers (illustration av M. Kallioinens installation)
Texter: ©2007 Magasin 3
Översättning: Astrid Trotzig, Frank G Perry
Foto: Ann-Kristin Blomqvist, Mattias Givell, Neil Goldstein, Anna Kleberg, David Lubarsky, Oded Löbl
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd
Sidantal: 40
Språk: svensk och engelsk upplaga