Folder: Tony Oursler ”M*r>0r”, Vår 2017

Verktexter: Richard Julin, Tessa Praun

Grafisk form: Sandra Praun

Översättningar: Suzanne Martin Cheadle, Astrid Trotzig

Bilder © konstnären. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2017

Foldern är en uppdaterad upplaga och ges ut i samband med utställningen M*r>0r våren 2017 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.