Folder: Tony Oursler ”M*r>0r”, Höst 2016

Verktexter: Richard Julin, Tessa Praun

Grafisk form: Sandra Praun

Översättningar: Suzanne Martin Cheadle, Astrid Trotzig

Bilder © konstnären. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2016

Foldern ges ut i samband med utställningen M*r>0r hösten 2016 och våren 2017 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.