Folder: ”wizz eyelashes

Grafisk form: Sandra Praun

Verktexter: Richard Julin, Tessa Praun, Nina Øverli

Översättningar: Astrid Trotzig, Niki Woods

Bilder © konstnärerna. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2014

Foldern ges ut i samband med utställningen wizz eyelashes hösten 2014 och våren 2015 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.