I’m Still Here

Utställningsfolder nummer 12
Text: 
David Neuman, museichef Magasin 3, Richard Julin, biträdande chef och chefsintendent Magasin 3, Tessa Praun, intendent Magasin 3 och Nina Øverli, assisterande intendent Magasin 3
©Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 40

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2014
Översättning: Astrid Trotzig, Niki Woods
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2014
Bilder: ©konstnärerna
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd