Folder: ”I’m Still Here”

Grafisk form: Sandra Praun

Verktexter: Richard Julin, Tessa Praun, Nina Øverli © 2014 Magasin 3 Stockholm Konsthall

Översättningar: Astrid Trotzig, Niki Woods

Bilder: ©konstnärerna. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2014

Foldern ges ut i samband med utställningen I’m Still Here våren och hösten 2014 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin 3.