Folder: Markus Schinwald

Grafisk form: Sandra Praun

Verktexter: Tessa Praun

Översättningar: Astrid Trotzig, Lisa Martin

Bilder © konstnärerna. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2015

Foldern ges ut i samband med utställningen Markus Schinwald våren 2015 och hösten 2015 på Magasin III för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin III.