Markus Schinwald

Utställningsfolder nummer 14
Text: David Neuman, museichef Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art och Tessa Praun, intendent Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
©Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art
Antal sidor: 36

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 
2015
Översättning: Lisa Martin
Formgivare: Sandra Praun
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2015
Bilder: ©konstnären
Bilderna får ej reproduceras utan tillstånd