Folder: Mika Rottenberg

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Grafisk form: Sandra Praun, Designstudio S
Texter: Nina Øverli, Tessa Praun ©2013 Magasin 3 Stockholm Konsthall
Översättningar: Astrid Trotzig, Gabriella Berggren
Bilder: ©Mika Rottenberg. Alla bilder courtesy Nicole Klagsbrun Gallery, New York; Andrea Rosen Gallery, New York

Samtliga bilder är stillbilder från verken, om inget annat anges. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2013

Foldern ges ut i samband med utställningen Sneeze to Squeeze med Mika Rottenberg våren 2013 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk samt inblick i Mika Rottenbergs konstnärskap. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin 3.