Plingeling

Utställningsfolder nummer 4
Text: Birgitta Flensburg, museichef Norrköpings Konstmuseum och David Neuman, direktör Magasin 3 Stockholm Konsthall
Antal sidor: 23

Språk: svensk och engelsk upplaga
År: 2003
Översättning: Hans Olsson
Formgivare: Givelldesign / Linda Ohlsson


UTDRAG:

Pling-ljud av Olle Bonniér, 1949

Punkterna är ogripbara som irrande flugor.
Toner blir inte till på punkt.
Försiktigt trevande i osäkra
mellanrum: FEL!
Det felaktiga irrandet orsakar
Partikelkrockar och ljuden
PLINGELING uppstår.

Kan partituret på håll uppfattas
som en ”omålad monokrom”?
Närmare som ett sprött Kaos och
härvid av misstag ljudalstrande.
I reducerad bemärkelse.

Vad är rätt och fel?
”Rätt” söks inprogrammerat. T.ex.
plan- och rymdgeometriska lagar. ”Fel” knuffar dessa ur
läge. Krockarna sabbar.