Folder: Siobhán Hapaska, ”Otherworldly”

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall

Grafisk form: Sandra Praun, Designstudio S
Texter: Richard Julin, Bronwyn Griffith, Lisa Martin ©2012 Magasin 3
Stockholm Konsthall
Översättning: Astrid Trotzig
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2013
Språk: svensk och engelsk upplaga

Bilder: får ej reproduceras utan tillstånd

Utställningsfoldern ges ut i samband med utställningarna Siobhán Hapaska och Otherworldly hösten 2013 och våren 2014 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningarnas verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin 3.