Tony Oursler

INNEHÅLL:

Prolog och inledning av David Neuman och Richard Julin, Magasin 3 Stockholm Konsthall. POP DÖD, BILDER av Tony Oursler
Influence Machine CD soundtrack remix producerad av Tony Oursler och Tony Conrad

Utställningskatalog nr 26. ISBN 91-974236-0-2
Publicerad 2002 av Magasin 3 Stockholm Konsthall.
55 sidor, färg, illustrerad, supplement. Texter på svenska/engelska
Pris: 300 SEK (ca. 31 EUR)

POP DÖD BILDER av Tony Oursler

Vem dödade popkulturen? Först trodde jag att det var grannens telefon som ringde i närheten av fönstret. Det var något underligt med ringsignalen, en lång serie av sammankopplade pulserande toner som tycktes stiga och sjunka. Jag kände igen signalen men samtidigt lät det avlägset främmande. Lurad igen. Det var ett fågelläte. En grå papegoja. Den bor i gränden. Den har orsakat popkulturens död. Jag hör honom sjunga dagen i ända där mellan husen. Han härmar andra fåglar och alla sorters tekniska apparater – personsökare, datorer – och mest av allt härmar han telefonen. Fågeln kan sin sak. Efter ett tag insåg jag att ringsignalen härstammade från en gammal 1980-talstelefon, en av de första billiga modeller som kom ut på marknaden efter att AT&T:s monopol hade upphört. Varför sjöng han en gammal melodi? Det gick upp för mig att grå papegojor kan leva i 150 år och att djuret måste lärt sig sjunga ringsignalen 1980. Fågeln var som en organisk loop över tiden, som sammanlänkade 20 år tillbaka med idag och utplånade allt i dess väg. Vad var det fågeln försökte säga mig, varför ringde den mig från en så avlägsen tid? Signalen var farlig, mäktig och hade uppenbart dödat popkulturen, vad mer begärde den?

The Influence Machine var kulmen på ett omfattande research-projekt. Först ville jag kartlägga den mimetiska historien och virtuella bilders historia, med början i camera obscura och framåt, till den teknologiska utvecklingen av idag. Detta är historiens skuggsida ur den rörliga bildens synvinkel. Tanken var att oerhört exakt fokusera historieskrivningen på teknologi så att folk kunde göra sina egna kulturella associationer. Konsthistorien ur en mediakonstnärs synvinkel. Resultatet, Timestream, är uppbyggd i termer av mörker och ljus, gott och ont, vilka tycks följa all utveckling inom teknologin. Djävulen dök upp med jämna mellanrum. Människor tenderar att polarisera dessa upptäckter; se bara på dagens kloningsdebatt. Timestream blev en webbsida för MOMA och kommer slutligen att bli en bok. Den inspirerade också de flesta av mina verk under ett antal år.

Det slutgiltiga projektet inom undersökningarna var The Influence Machine. Verket kopplades till en trend i den moderna historien att använda teknologi för att kommunicera med de döda med början i andefotografering, sedan telegrafen, radio, television, datorer och slutligen Internet. Detta blev ämnet för verket. I installationen visades och projicerades olika historiska personer i rök: Gaspar Robinson, grundaren av fantasmagorin; Baird, uppfinnaren av den mekaniska tv:n; Farnsworth, uppfinnaren av den elektroniska tv:n; och tonåringen Katie Fox som kunde kommunicera med en död man genom en mystisk knackande kod. Knackandet blev ett nyckelkoncept i verket; en våldsam kraft, som förmår energi att förflytta sig från ett medium till nästa, som resulterar i vibration, ljud och kommunikation med den andra sidan.

(Utdrag ur katalogtexten POP DÖD, BILDER av Tony Oursler, 2002.)