Folder: ”Something Turned Into a Thing”

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall
Grafisk form: Sandra Praun, Designstudio S
Texter: ©2012 Magasin 3. Bronwyn Griffith, Tessa Praun, Liv Stoltz
Översättning: Astrid Trotzig, Neil Betteridge
Tryck: Vitt Grafiska, Stockholm 2012
Språk: svensk och engelsk upplaga

Utställningsfoldern ges ut i samband med utställningen Something Turned Into a Thing hösten 2012 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin 3.