Folder: ”On The Tip of My Tongue”

Folder producerad av Magasin 3 Stockholm Konsthall.

Grafisk form: Sandra Praun, Designstudio S
Texter: Richard Julin, Tessa Praun, Nina Øverli ©2013 Magasin 3 Stockholm Konsthall
Översättningar: Jennifer Lindblad, Astrid Trotzig
Omslagsbild: Verk av Danh Vo och Tamara Henderson

Bilder: ©konstnärerna: får ej reproduceras utan tillstånd.

Samtliga bilder är stillbilder från verken, om inget annat anges. Får ej reproduceras utan tillstånd.

Tryck: Göteborgstryckeriet, 2013

Foldern ges ut i samband med utställningen On the Tip of My Tongue hösten 2013 på Magasin 3 för att erbjuda besökarna en introduktion till utställningens verk. Foldern delas ut gratis till besökare på Magasin 3.