Om Magasin III

Magasin III i ny gestaltning öppnar sina innersta rum

I oktober förra året kunde vi äntligen välkomna besökare tillbaka, till ett Magasin III i delvis ny gestaltning. Efter några veckor var vi, liksom andra verksamheter, tvungna att stänga. I fortsatt utmanande tider öppnar vi museet med stor försiktighet för besök igen. 

Under tre år pausade vi den publika verksamheten för att forma om museet för framtiden. Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför behövde vi som institution ta ett steg tillbaka och skapa andrum för att tänka nya tankar. Att se tillbaka på de många konstupplevelser som vi har delat med er under våra första 30 år och fördjupa oss i våra arkiv har varit en viktig del för att blicka framåt. Frågor vi ställde oss var: Vad har förändrats sedan Magasin III startade? Vad känner vi idag saknas i konstvärlden – nationellt och internationellt? Hur kan Magasin III på bästa sätt fortsatt stödja konstnärer och deras arbete?

Museets nya modell innebär att vår publik, utöver aktuella utställningar, får ta del av processerna kring kommande utställningar, skapandet av nya verk och omhändertagandet av samlingen när den inte visas. Magasin III är därmed tillgängligt året runt. Besöken sker genom förhandsbokning på schemalagda visningar, som hålls av oss i den fasta personalen – curator, tekniker, kommunikatör eller museichef – som förmedlar sitt perspektiv på konsten och de aktuella utställningsprojekten. Det personliga mötet och fördjupning är ledord i denna nya riktning. Med denna nya modell vill vi dela med oss av det arbete som låter konstnärens vision möta världen.

Just nu erbjuder vi en kort introduktion, varefter utställningarna upplevs på egen hand. Ett varsamt steg mot en efterlängtad normalitet.

Tessa Praun
Museichef & chefsintendent


Om Magasin III

Magasin III grundades 1987 för att fylla ett tomrum. En privat institution öppen för allmänheten med målet att dela med sig av den bästa samtida konsten. Med ambitiösa presentationer av internationellt etablerade konstnärer blev Magasin III en av de viktigaste aktörerna på den nationella scenen för samtidskonst.

Magasin III tror på konstens förmåga att utmana och inspirera människor och samhälle. Därför har vi sedan starten aktivt stött konstnärlig verksamhet och gett utställande konstnärer möjlighet att producera nya verk. Verk som påverkar, engagerar och ifrågasätter. Våra utställningar utgör kärnan i en växande samling med verk av konstnärer som är relevanta för vår tid.

Magasin III har blivit en av Europas ledande institutioner för samtida konst. Under 30 års verksamhet har vi även lånat ut verk till museer runtom i världen. Sedan starten finns Magasin III i ett av de gamla lagerhusen i Stockholms frihamn. Hösten 2017 till hösten 2020 var den publika verksamheten stängd för att omforma Magasin III för framtiden.

Sedan januari 2018 finns även Magasin III Jaffa – en permanent utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv, Israel.


Magasin III Jaffa

Den 20 januari 2018 invigde Magasin III sin utställningssatellit i Jaffa/Tel Aviv med konstnären Haim Steinbach. Utställningen zerubbabel markerar starten på en programverksamhet som kommer att presentera internationella och lokala konstnärer. Magasin III Jaffa ligger på 34 Olei Zion i ett bostadsområde som gränsar till Jaffas berömda loppmarknad i centrum av den judiska, kristna och muslimska befolkningen i Jaffa. Lokalen har valts både för sitt läge och sina arkitektoniska kvaliteter.

”Rummet har noggrant planerats så att utställningarna ska kunna ses när som helst på dygnet, på dagen såväl som på natten, curerade med en särskild tyngdpunkt på att också kunna ses utifrån.” David Neuman, Styrelseordförande Magasin III.

General Manager för Magasin III Jaffa, Karmit Galili, säger: ”Det är verkligen ett spännande tillskott till vår stad. Utställningssatelliten definierar Magasin III:s långvariga engagemang i Israels kulturella scen. Området där Magasin III Jaffa ligger har en rik och blandad historia och vi ser verkligen fram emot att bidra till den och samverka med en ny publik.”

Läs mer om Magasin III Jaffa


Rådgivande styrelse

David Neuman, ordförande Magasin III
Robert Weil, ordförande Proventus AB och Familjen Robert Weils Stiftelse
Sandra Weil, frilanscurator Tel Aviv
Lars Nilsson, konstnär Stockholm
Ann-Sofi Noring, vice museichef Moderna Museet i Stockholm
Richard Julin, konstnärlig ledare Accelerator på Stockholms universitet
Tessa Praun, museichef & chefsintendent Magasin III (adjungerad)


Curatorutbildningen

”Magasin III:s engagemang i Curatorprogrammet på Stockholms universitet har funnits från allra första början – utbildningsplaneringen var personligen en otroligt viktig fas i mitt liv. Det är med ett överväldigande mått av stolthet jag ser alla dessa lovande curators arbeta idag inom kultursektorn. Många av ”våra” curators har blivit arbetskollegor, kära vänner och inte minst starka visionärer inom vår profession. En kontinuerlig framgångssaga …”

David Neuman, styrelseordförande för Magasin III och en av Curatorprogrammets grundare.

Följande information kommer från Stockholms universitet:
Det internationella Curatorprogrammet är en tvåårig utbildning som etablerades och utvecklades 2003 i samarbete mellan konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet och anknutna curators som genomför utbildningen, huvudsakligen Magasin III Museum for Contemporary Art. Utbildningens fullständiga namn – Curatorprogrammet. Internationellt masterprogram med inriktning mot konst, management och juridik – återspeglar curatorns internationaliserade, professionella roll och arbetsmarknad. Programmet syftar till att ge fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper i utställningsskapande med fokus på presentationen och förståelsen av konst och konstutställningar samt sambanden mellan management, organisation, institutionella ramar och juridik.

Läs detaljerad kursbeskrivning, behörighetskrav och ansökningsanvisningar.


Accelerator: Illustration 2BK Arkitekter

Accelerator

Accelerator är en mötesplats för konst, vetenskap och samhällsfrågor med syfte att stimulera till nya kunskaper och samarbeten.

Internationell och svensk samtidskonst visas i konsthallen som öppnade för allmänheten i september 2019 på Stockholms universitet i Manne Siegbahnlaboratoriet. Accelerator producerar i dag utställningar, publika arrangemang och samarbetar med forskare utifrån en tvärvetenskaplig bas.

Accelerator bygger på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Magasin III, inom Stockholm universitets masterprogram Curating Art. Initiativtagare till Accelerator är Magasin III’s tidigare museichef och nuvarande styrelseordförande David Neuman samt professor i konstvetenskap Margaretha Rossholm Lagerlöf. Rektor Astrid Söderbergh Widding instiftade den särskilda inrättningen Accelerator 2015. Magasin III utgör tillsammans med Familjen Robert Weils Stiftelse Founding Patrons till Accelerator. Richard Julin är konstnärlig ledare för Accelerator.

Mer information finns på Accelerators hemsida.

I media om Accelerator:

Dagens Nyheter, 4 nov 2018

Dagens Nyheter, 7 okt 2015