Publikationer

Magasin III har sedan starten producerat kataloger och infofoldrar i samband med flertalet utställningar. Utställningskatalogerna har till stor del getts ut i egen regi men även på olika förlag. Samtliga publikationer finns till försäljning på Magasin III. De senast publicerade böckerna går även att beställa via adlibris.com. Infofoldrarna är i A6-format och kan laddas ner från hemsidan.