”Untitled” (Fortune Cookie Corner) av Felix Gonzalez-Torres

Vi är ännu inte öppna för publik – men ett verk av Felix Gonzalez-Torres finns på plats på Magasin III som en del av en omfattande utställning utspridd över uppemot 1000 platser världen runt.

Vår museichef och chefsintendent Tessa Praun har bjudits in till att delta i den hittills största presentationen av ett verk av Felix Gonzalez-Torres, initierat av Andrea Rosen Gallery och David Zwirner Gallery i New York, i vilket 1000 personer har blivit inbjudna att installera Gonzalez-Torres “Untitled” (Fortune Cookie Corner), 1990, på valfri plats.

Läs hennes tankar om hennes valda “plats”:

För några veckor sedan fick jag en inbjudan av Andrea Rosen Gallery och David Zwirner Gallery i New York att delta som en av upp till 1 000 ”platser” runt om i världen i den officiella installationen av Felix Gonzalez-Torres “Untitled” (Fortune Cookie Corner) från 1990. Denna expansiva utställning äger rum från och med den 25 maj till den 5 juli 2020, och är curerad av Andrea Rosen.

Den plats jag har valt är entrén på Magasin III Museum for Contemporary Art. Efter vår treåriga intermission-period planerade Magasin III att åter öppna för allmänheten i början av maj i år med ett nytt koncept. På grund av den omskakande situation som pandemin har skapat beslutade vi att flytta fram återöppnandet till oktober. Museets entré befinner sig tillfälligt halvvägs genom renoveringar. Endast byggnadsarbetare och personal på Magasin III kommer att ha tillgång till och använda detta rum under de veckor som verket är installerat.

På så vis existerar “Untitled” (Fortune Cookie Corner) i ett tillstånd av limbo, i ett halvprivat/offentligt rum och blir som en sorts förspel till det nya museikonceptet som lanseras i oktober: När vi välkomnar besökarna tillbaka kommer vi att bjuda in människor att komma närmare konsten genom att också uppleva konstverk under produktion och processen att ta hand om samlingen när den inte visas.

Eftersom vi behövde skjuta upp vårt mycket efterlängtade återöppnande känns det ännu mer värdefullt att vara en del av denna utställning. Dess implicita kopplingar till slump, hopp och det okända talar till mig extra mycket just nu. Att förbereda min medverkan i denna manifestation och ta hand om verket under de kommande veckorna ger mitt team och mig chansen att fokusera på det som är viktigast i vårt arbete: konsten själv. Väldigt behövligt i dessa märkliga tider och tills vi åter kan välkomna besökarna.


Utställningen

Foto: Jean-Baptiste Béranger

1000 INBJUDNA. HUNDRATALS DELTAGARE. OMKRING 30 LÄNDER, 24 AMERIKANSKA STATER. 110 STÄDER ÖVER HELA VÄRLDEN.

Tessa Praun är en av 1000 personer världen runt som har blivit inbjuden att delta i denna utställning. Utvald dokumentation över “platser” finns listad på Andrea Rosen Gallerys hemsida. Många deltagare har även presenterat sina “platser” på Instagram under hashtagen #FGT?exhibition⁣.

Läs mer om utställningen och Felix Gonzalez Torres konstnärsskap på hemsidan för Felix Gonzalez-Torres Foundation.

Kriterier för att delta

För att få delta som en “plats” har initiativtagarna Andrea Rosen Gallery och David Zwirner Gallery listat följande kriterier:

  • Verket existerar även om det inte är manifesterat.
  • En godkänd manifestation av verket är verket, och ska endast bli refererat till som verket.
  • Varje ”plats” införskaffar och väljer lyckokakorna som de vill använda. Gonzales-Torres uttalade att om möjligt ska lyckokakor med optimistiska budskap användas.
  • Varje ”plats” väljer mängden, mellan 240 – 1000 lyckokakor, som de vill använda för att påbörja installationen.
  • Varje ”plats” väljer ett utrymme där verket ska installeras, i en hög.
  • I enlighet med kärnan i verket, måste individer tillåtas ta delar från verket.
  • På söndag 14 juni (halvvägs genom utställningen), kommer varje ”plats” att återställa sin hög tillbaka till den mängd lyckokakor som ursprungligen användes för att skapa högen. Samma typ av lyckokakor ska då användas.
  • Utställningen avslutas söndag 5 juli. Vid den tidpunkten är kvarvarande lyckokakor inte längre ”verket”.

Utställningen i Stockholm 1992/93

Felix Gonzalez-Torres (1957 Kuba – 1996 New York) hade en separatutställning på Magasin III (då Magasin 3 Stockholm Konsthall) 1992-93, curerad av David Neuman. I samband med detta skapade Gonzalez-Torres två nya verk: Untitled (For Stockholm), en platsspecifik installation som består av 12 ljusslingor med 500 glödlampor, och Untitled (For Jeff), ett svartvitt fotografi av en utsträckt hand som reproducerades på affischtavlor i Stockholms stad.

Till denna utställning producerades en katalog med text skriven av David Deitcher, en skribent, konsthistoriker och kritiker bosatt i New York City. Läs hela texten här

Untitled (for Jeff) av Felix Gonzalez-Torres. Under utställningen (Magasin 3, 1992-1993) hängdes reproduktioner av konstverket upp på affischtavlor runt om i Stockholm. Bild från Hantverkargatan 49. Foto: Neil Goldstein.