Audioguide: To be Continued…

Magasin 3:s intendenter och några av konstnärerna berättar om några av verken i utställningen To be Continued… som visades på Magasin 3, 2007.

Audioguiden är producerad av Kajsa Norell i samarbete med Magasin 3, 2007

Språk: svenska med vissa inslag på engelska

Längd: 43:20