Aktuella utställningar

Magasin III är en plats där den samtida konsten står i centrum. Vi vill utmana och inspirera människor och dela med oss av var vår kultur befinner sig just nu. Sedan starten 1987 har vi stöttat konstnärlig verksamhet genom separatutställningar och tematiska grupputställningar med internationellt etablerade konstnärer som även får möjligheten att producera nya verk. Vårt utställningsprogram ger även återblickar och reflektioner kring konstnärskap som Magasin III har visat i tidigare sammanhang och har verk av i samlingen.

Gunnel Wåhlstrand

11 februari - 11 juni 2017

Våren 2017 visar Magasin III en omfattande separatutställning med Gunnel Wåhlstrand (f. 1974), konstnären som skapat en extraordinär serie av storskaliga tuschmålningar på papper. Verken föreställer monumentala landskap, övertygande porträtt och fridfulla interiörer med fängslande …

Curator: Bronwyn Griffith, David Neuman
Läs mer

M*r>0r

Tony Oursler
16 september 2016 - 11 juni 2017

Magasin III:s samling är en källa för ständigt nya presentationer och omtolkningar. Vi har genom åren arbetat med en mängd konstnärer av vilka vi har större verkgrupper i samlingen. Dessa tycker vi är spännande att lyfta …

Curator: Richard Julin, Tessa Praun
Läs mer