Föreläsning: Work in progress: Garden of Ghost Flowers. Session 1. Peter Godfrey-Smith med Lundahl & Seitl och Untold Garden

Hösten 2021 samlades Lundahl & Seitl, Untold Garden och en referensgrupp i biblioteket på Magasin III för ett samtal med filosofen Peter Godfrey Smith som från sitt hem i Sydney gav en reflektioner över Garden of Ghost Flowers utifrån en materialistiska teori av medvetandets uppkomst.

Föreläsningar
Dela: