Work in progress: Garden of Ghost Flowers

Drawings of sprites for resonance

En serie samtal utifrån ett verk under arbete av Lundahl & Seitl och Untold Garden studio

Under hösten 2021 och våren 2022 är Magasin III Museum for Contemporary Art värd för en serie föreläsningar, samtal och workshops i relation till Lundahl & Seitls och Untold Gardens arbete med ett nytt interaktivt verk. Garden of Ghost Flowers är ett föränderligt, levande konstverk som förväntas vara klart i sin färdiga form 2025 för att visas på Manchester International Festival, som även är projektets samproducent. Verket kommer att presenteras i en första version i april 2022 på STRP Eindhoven, en festival för konst och teknologi, som en del av ACT Award (Award for Creative Technology). 

Bakgrunden till samtalen är Magasin III:s intresse för att följa, stötta och uppmärksamma konstnärliga processer – en inriktning som institutionen utforskar närmare i olika typer av samarbeten och projekt med start i programserien Work in progress: Garden of Ghost Flowers

I just det här samarbetet uttryckte konstnärerna ett behov av att komma i kontakt med specialister inom ämnen som rör bland annat sociologi, filosofi, neurologi, matematik och evolutionsbiologi. Under seriens gång bjuds experter in att ge föredrag inom ämnen relaterade till projektet samt att föra samtal med konstnärerna. En referensgrupp bestående av personer med olika specialkompetenser inom konstnärernas intresseområden bjuds in att ta del av seminarierna på plats. Under processens gång bjuds även allmänheten in till program och workshops.

Läs mer om Garden of Ghost Flowers


Session 1, 24 november 2021

Introduktion till konstverket under process: Lundahl & Seitl och Untold Garden studio
Med föreläsning av Peter Godfrey-Smith
Efterföljande frågestund och samtal

Läs mer

Foto: Jean-Baptiste Béranger

Om Lundahl & Seitl och Untold Garden

Lundahl & Seitl bildades 2003. Deras omslutande konst är en kontinuerlig forskning kring frågan om hur vi uppfattar verkligheten och förhandlar om dess olika former. Det är en världsbyggande, antidisciplinär praktik som omfattar koreografi, virtuell verklighet och arkitektur – och som radikalt gör om användningen av vardagsteknologier genom lokal anpassning, samarbete, ömsesidighet och förtroende.

Deras verk och projekt har visats på museer och institutioner som Gropius-Bau/Berliner Festspiele (DE), Tate Britain (UK), Royal Academy of Art (UK), 66:e Avignonfestivalen (FR), Centre Pompidou-Metz (FR), 8:e Momentumbiennalen (NO), och Kochi Muziris Biennale (IN). Duon har erhållit flera utmärkelser, däribland STRP ACT Award 2021, Birgit Cullberg-stipendiet, Montblanc Young Directors Award, Edstrandska Stiftelsens stipendium för samtidskonst och Sven-Harrys konstpris. De har varit Iaspis ateljéstipendiater (1 oktober 2016–31 mars 2017). 2020 nominerades de till the Lumen Prize for Art and Technology.

Untold Garden är en upplevelsebaserad konststudio som utforskar och bygger verktyg för deltagande design och konstinstallationer, virtuella skulpturer, interaktiva performanceverk, artificiella ekologier och organiska sociala nätverk. De är baserade i London och Stockholm och arbetar över hela världen.

Lundahl & Seitl och Untold Garden

Medverkande:

Untold Garden: Max Čelar, Jakob Skote, Dev Kamlaker

Rachel Alexander (dramaturg), Hara Alonso (kompositör & ljudkonstnär), Emma Ward (studiochef), Reuben Carter (teknisk konsult)

Garden of Ghost Flowers är en commission från STRP ACT AWARD 2022

Samproducerat av STRP (NL) Manchester International Festival (UK) Magasin III (SE) Screen City Biennale (NO)

Lundahl & Seitl stöttas av:

Kulturbryggan – Swedish Art Grants Committee l Swedish Arts Council l City of Stockholm